PERFORTO


Tentoonstelling over oorlog en geweld
Na de eerste wereldoorlog werd er in Diksmuide een monument geplaatst met in de vier talen van de strijdende partijen de woorden ‘nooit meer oorlog’.

Lang heeft het niet geduurd vooraleer diezelfde landen weer in strijd waren met elkaar.

Het lijkt wel alsof ruzie maken, pesten, geweld, misbruik, oorlog … eigen zijn aan de mens.

Kunstenaars reageerden in verschillende stijlen tijdens en vlak na de eerste wereldoorlog, maar ook de dag van vandaag reageren kunstenaars op al het geweld dat in de wereld plaatvindt.

Perforto betekent geweld in het esperanto: een universeel woord voor een universeel thema.

De gelijknamige tentoonstelling toont geselecteerd werk van Belgische kunstenaars die rond dit thema werken.

23 september – 14 oktober 2018 in CC Beringen, Casino

Zoete Zondag op 23 september in aanwezigheid van de kunstenaars

alle dagen open van 14 tot 17 uur, behalve op vrijdag en zaterdag.